Startpagina Indicaties Tarieven Contact


Verzekeringen en tarieven voor 2022


De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor 2022 afgesloten.
Indien u Aanvullend Verzekerd bent, worden de declaraties bij de zorgverzekeraar ingediend.
De Zorgverzekeraars hanteren daarbij vastgestelde tarieven.Indien u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar,
waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten, ontvangt u een rekening.
Deze declaratie kunt u indienen bij uw verzekeraar. In dat geval zijn er twee mogelijkheden.
Indien u;
- Wel Aanvullend Verzekerd bent, dan ontvangt u het declaratiebedrag geheel of gedeeltelijk terug van uw zorgverzekeraar.
Vraag voor meer informatie uw Zorgverzekeraar.
- Niet Aanvullend Verzekerd bent, dan zullen de kosten voor de behandeling niet door uw Zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten voor een behandeling verschillen per Zorgverzekeraar.
Vraag voor meer informatie uw Zorgverzekeraar.Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basis verzekering.


Geen verwijzing nodig,
Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan u naar de oefentherapeut Cesar of Mensendieck verwijzen. Maar u kunt ook direct - zonder verwijzing - bij de oefentherapeut terecht.